Advokát pro medicínské právo

V oblasti medicínského práva poskytuji právní služby převážně lékařům, na které bylo podáno trestní oznámení či po kterých pacienti požadují odškodnění.

ak hýbl
advokát medicínské právo

S čím vám pomohu

V rámci medicínského práva

  • Komplexní právní pomoc poskytovatelům zdravotních služeb při uplatněných nárocích na náhradu újmy ze strany pacientů
  • Právní pomoc při mimosoudním řešení sporů o náhradu újmy včetně zastupování v řízení před soudy
  • Právní služby související s výkonem lékařského povolání
  • Právní pomoc ve sporech s pojišťovnami
  • Obhajoba poskytovatelů zdravotních služeb v trestním řízení
  • Zastupování v řízeních na ochranu osobnosti lékaře
  • Individuální poradenství v oblasti medicínského práva
osobní přístup advokáta

Osobní a lidský přístup

Spolehněte se na to, že se Vám budu věnovat osobně. Důvěra klienta v moji osobu je pro mě základem fungování kvalitní právní praxe.
smysluplná řešení - advokát praha

Smysluplná řešení

Snažím se nalézt taková řešení, která dávají smysl a jsou pro Vás ekonomicky a vnitřně přijatelná.

advokát dostupný nonstop praha

Dostupnost 24/7

Vím, že jsou situace, kdy je třeba řešit Vaše záležitosti okamžitě. Jsem Vám neustále k dispozici, ať už je to večer, o víkendu, či ve svátek.

Využijte úvodní 15 min. konzultaci zdarma

NEBOJTE SE MI NAPSAT ČI ZAVOLAT. ZA ÚVODNÍ 15 MINUTOVOU KONZULTACI SI NIC NEÚČTUJI. VY SE PAK SVOBODNĚ ROZHODNETE, JESTLI MÉ PRÁVNÍ SLUŽBY VYUŽIJETE, ČI NIKOLIV.

Sídlo

Nuselská 499/132, 140 00 Praha 4

Pobočka

U Vodojemu 1684, 547 01 Náchod

Telefon

+420 607 060 064

E-mail

hybl@akhybl.cz

ID datové schránky

rgdcrwg

n

Ev. č. ČAK

19588

IČO

09932577

Číslo účtu

238339565/0600

© 2021 Mgr. Martin Hýbl, advokát