Informace pro spotřebitele

Touto cestou si dovoluji informovat klienty-spotřebitele, tj. fyzické osoby, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, že na vztah mezi advokátem a klientem-spotřebitelem (dále jen „klient“) se mimo jiné vztahuje úprava zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line (dále jen „Nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line“).

Na žádost klienta je advokát povinen vydat doklad o poskytnutí právní služby s uvedením data poskytnutí právní služby.

V případě reklamace právní služby je advokát povinen vydat klientovi doklad o tom, kdy klient uplatnil právo na reklamaci, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje.

V případě sporu mezi klientem a advokátem má klient právo na mimosoudní řešení tohoto sporu vyplývající ze smlouvy o poskytování právních služeb. Pověřeným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi klientem a advokátem ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora, IČO: 66000777, se sídlem Národní 16, Praha 1, 110 00. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno a náklady s ním spojené si strany nesou samy. Návrh na zahájení mimosoudního řízení může klient podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Více informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů Českou advokátní komorou lze nalézt na internetových stránkách České advokátní komory.

V případě sporu mezi klientem a advokátem, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne advokát spotřebiteli výše uvedené informace v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

Ve smyslu čl. 14 Nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line tímto uvádím, že při řešení spotřebitelského sporu může klient rovněž využít platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Sídlo

Korunní 1740/129, 130 00 Praha 3

Pobočka

Plhovská 340, 547 01 Náchod

Telefon

+420 607 060 064

ID datové schránky

rgdcrwg

n

Ev. č. ČAK

19588

IČO

09932577

k

DIČ

CZ8912273491

Číslo účtu

238339565/0600

© 2022 Mgr. Martin Hýbl, advokát

Informace pro spotřebitele