Postavení vyděděného potomka v dědickém řízení a jeho procesní obrana Rozhodl-li se zemřelý (dále jen „zůstavitel“) vydědit svého potomka, v rámci procesní obrany vyděděného potomka je třeba rozlišit situaci, kdy zůstavitel sepsal prohlášení o vydědění a nesepsal...

pokračovat ve čtení