Odměna

Odměnu za poskytované právní služby sjednávám s klientem vždy individuálně v závislosti na obsahu a rozsahu právních služeb a na časových požadavcích klienta.

Odměna

Časová odměna

1 500 – 6 000 Kč

Při sjednání časové odměny se moje hodinová sazba obvykle pohybuje od 1 500 Kč do 6 000 Kč v závislosti na povaze a složitosti věci a časových požadavcích klienta. Účtován je skutečně vynaložený čas (nikoliv např. každá započatá půlhodina či hodina). K odměně je připočítána DPH v zákonné výši.

Fixní odměna

Pevná částka

V určitých případech je možné sjednat odměnu za celkové vyřízení věci bez ohledu na skutečně strávený čas a množství vykonané práce (např. za sepsání smlouvy, převod nemovitosti, advokátní úschovu, založení společnosti, realizaci veřejné zakázky apod.).

Paušální odměna

Měsíční paušál

Pokud požadujete pravidelné poskytování právních služeb, lze sjednat paušální měsíční odměnu zahrnující určitý počet hodin za zvýhodněnou hodinovou sazbu.

Podílová odměna

Odměna v %

V některých případech se můžeme domluvit na odměně stanovené podílem na hodnotě věci nebo na výsledku věci.

Další informace o mé odměně

Odměnu za právní služby účtuji transparentně. Pravidelně klienta informuji o provedených úkonech právní služby. Klient vždy ví, za co platí, a faktura ode mě jej tudíž nepřekvapí.

Pro zajištění své odměny a vzájemné důvěry obvykle žádám klienty o složení přiměřené zálohy.

U mimořádně obtížných či časově náročných případů může být hodinová sazba zvýšena až na trojnásobek. O této skutečnosti je klient vždy informován předem.

Pokud ke sjednání odměny nedojde, řídí se odměna advokáta ustanoveními o mimosmluvní odměně vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

osobní přístup advokáta

Osobní a lidský přístup

Spolehněte se na to, že se Vám budu věnovat osobně. Důvěra klienta v moji osobu je pro mě základem fungování kvalitní právní praxe.
smysluplná řešení - advokát praha

Smysluplná řešení

Snažím se nalézt taková řešení, která dávají smysl a jsou pro Vás ekonomicky a vnitřně přijatelná.

advokát dostupný nonstop praha

Dostupnost 24/7

Vím, že jsou situace, kdy je třeba řešit Vaše záležitosti okamžitě. Jsem Vám neustále k dispozici, ať už je to večer, o víkendu, či ve svátek.

Využijte úvodní 15 min. konzultaci zdarma

NEBOJTE SE MI NAPSAT ČI ZAVOLAT. ZA ÚVODNÍ 15 MINUTOVOU KONZULTACI SI NIC NEÚČTUJI. VY SE PAK SVOBODNĚ ROZHODNETE, JESTLI MÉ PRÁVNÍ SLUŽBY VYUŽIJETE, ČI NIKOLIV.

Sídlo

Korunní 1740/129, 130 00 Praha 3

Pobočka

Plhovská 340, 547 01 Náchod

Telefon

+420 607 060 064

ID datové schránky

rgdcrwg

n

Ev. č. ČAK

19588

IČO

09932577

k

DIČ

CZ8912273491

Číslo účtu

238339565/0600

© 2022 Mgr. Martin Hýbl, advokát

Odměna