Advokát pro nemovitostní právo

Zajistím komplexní právní servis při převodu nemovitosti včetně advokátní úschovy peněz. Mohu Vám rovněž pomoci např. s věcnými břemeny či s vypořádáním spoluvlastnictví k nemovité věci.
ak hýbl
advokát nemovitostní právo praha

S čím vám pomohu

V rámci nemovitostního práva

 • Komplexní zajištění převodu nemovitosti (bytu, domu, pozemku)
 • Sepsání a připomínkování smluv o převodu nemovitostí, zástavních smluv, příprava návrhů na vklad do katastru nemovitostí
 • Advokátní úschova kupní ceny a úschova listin
 • Zřizování a rušení věcných břemen
 • Právní pomoc při jednání s finančními institucemi
 • Převody spoluvlastnických podílů, sepsání dohod o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k nemovité věci
 • Sepsání a připomínkování smluv o výstavbě
 • Zpracování prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám
 • Sepsání a připomínkování nájemních a pachtovních smluv
 • Spory z nájemních smluv, žaloby na vyklizení nemovitosti
 • Komplexní právní poradenství pro SVJ
 • Individuální poradenství v oblasti práva nemovitostí
osobní přístup advokáta

Osobní a lidský přístup

Spolehněte se na to, že se Vám budu věnovat osobně. Důvěra klienta v moji osobu je pro mě základem fungování kvalitní právní praxe.
smysluplná řešení - advokát praha

Smysluplná řešení

Snažím se nalézt taková řešení, která dávají smysl a jsou pro Vás ekonomicky a vnitřně přijatelná.

advokát dostupný nonstop praha

Dostupnost 24/7

Vím, že jsou situace, kdy je třeba řešit Vaše záležitosti okamžitě. Jsem Vám neustále k dispozici, ať už je to večer, o víkendu, či ve svátek.

Využijte úvodní 15 min. konzultaci zdarma

NEBOJTE SE MI NAPSAT ČI ZAVOLAT. ZA ÚVODNÍ 15 MINUTOVOU KONZULTACI SI NIC NEÚČTUJI. VY SE PAK SVOBODNĚ ROZHODNETE, JESTLI MÉ PRÁVNÍ SLUŽBY VYUŽIJETE, ČI NIKOLIV.

Sídlo

Korunní 1740/129, 130 00 Praha 3

Pobočka

Plhovská 340, 547 01 Náchod

Telefon

+420 607 060 064

ID datové schránky

rgdcrwg

n

Ev. č. ČAK

19588

IČO

09932577

k

DIČ

CZ8912273491

Číslo účtu

238339565/0600

© 2022 Mgr. Martin Hýbl, advokát

Advokát pro nemovitostní právo