Advokát pro občanské právo a spornou agendu

Potřebujete sepsat smlouvu, dluží Vám protistrana peníze nebo třeba řešíte dědictví? Poskytnu Vám kvalifikovanou právní pomoc.
ak hýbl
advokát pro občanské právo praha

S čím vám pomohu

V rámci občanského práva

  • Sepsání a připomínkování veškeré smluvní dokumentace (např. kupní smlouvy, smlouvy o dílo, nájemní či pachtovní smlouvy, dodavatelské smlouvy, smlouvy o postoupení pohledávek, dohody o narovnání, zprostředkovatelské smlouvy, smlouvy o zápůjčce, úvěrové smlouvy, licenční smlouvy, smlouvy o obchodním zastoupení apod.)
  • Právní pomoc při uplatnění práv z vadného plnění, právní pomoc při uplatnění nároků na náhradu majetkové či nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení
  • Správa a vymáhání pohledávek
  • Sepsání a podání veškerých druhů žalob, návrhů na vydání předběžných opatření, návrhů na zajištění důkazů atd.
  • Zastupování v řízení před soudy
  • Zastupování při jednáních s protistranou
  • Sousedské spory
  • Zastupování v dědickém řízení
  • Zastupování v exekučním řízení
  • Individuální poradenství v oblasti soukromého práva
osobní přístup advokáta

Osobní a lidský přístup

Spolehněte se na to, že se Vám budu věnovat osobně. Důvěra klienta v moji osobu je pro mě základem fungování kvalitní právní praxe.
smysluplná řešení - advokát praha

Smysluplná řešení

Snažím se nalézt taková řešení, která dávají smysl a jsou pro Vás ekonomicky a vnitřně přijatelná.

advokát dostupný nonstop praha

Dostupnost 24/7

Vím, že jsou situace, kdy je třeba řešit Vaše záležitosti okamžitě. Jsem Vám neustále k dispozici, ať už je to večer, o víkendu, či ve svátek.

Využijte úvodní 15 min. konzultaci zdarma

NEBOJTE SE MI NAPSAT ČI ZAVOLAT. ZA ÚVODNÍ 15 MINUTOVOU KONZULTACI SI NIC NEÚČTUJI. VY SE PAK SVOBODNĚ ROZHODNETE, JESTLI MÉ PRÁVNÍ SLUŽBY VYUŽIJETE, ČI NIKOLIV.

Sídlo

Korunní 1740/129, 130 00 Praha 3

Pobočka

Plhovská 340, 547 01 Náchod

Telefon

+420 607 060 064

ID datové schránky

rgdcrwg

n

Ev. č. ČAK

19588

IČO

09932577

k

DIČ

CZ8912273491

Číslo účtu

238339565/0600

© 2022 Mgr. Martin Hýbl, advokát

Advokát pro občanské právo