Advokát pro obchodní právo

Potřebujete založit společnost, připravit dokumenty na valnou hromadu nebo převést svůj podíl ve společnosti? Obraťte se na mne.
ak hýbl
advokát pro obchodní právo praha

S čím vám pomohu

V rámci obchodního práva

  • Zakládání obchodních společností, sepsání společenských smluv
  • Příprava a zajištění veškerých dokumentů na valné hromady
  • Převody podílů, převody akcií, likvidace společností
  • Změny výše základního kapitálu
  • Sepsání a připomínkování smluv v rámci obchodních korporací např.: smlouvy o vypořádání újmy, smlouvy o výkonu funkce atd.
  • Právní audity (Due Diligence)
  • Zastupování v soudních řízeních ve věcech týkajících se obchodních korporací (statusové věci, spory mezi společníky, náhrada újmy způsobená členem voleného orgánu apod.)
  • Sepsání a připomínkování veškerých smluvních dokumentů týkajících se obchodněprávních vztahů
  • Individuální poradenství týkající se obchodních korporací

Při zajištění služeb notáře úzce spolupracuji s notářskou kanceláří Mgr. Michaely Oswaldové v Praze.

osobní přístup advokáta

Osobní a lidský přístup

Spolehněte se na to, že se Vám budu věnovat osobně. Důvěra klienta v moji osobu je pro mě základem fungování kvalitní právní praxe.
smysluplná řešení - advokát praha

Smysluplná řešení

Snažím se nalézt taková řešení, která dávají smysl a jsou pro Vás ekonomicky a vnitřně přijatelná.

advokát dostupný nonstop praha

Dostupnost 24/7

Vím, že jsou situace, kdy je třeba řešit Vaše záležitosti okamžitě. Jsem Vám neustále k dispozici, ať už je to večer, o víkendu, či ve svátek.

Využijte úvodní 15 min. konzultaci zdarma

NEBOJTE SE MI NAPSAT ČI ZAVOLAT. ZA ÚVODNÍ 15 MINUTOVOU KONZULTACI SI NIC NEÚČTUJI. VY SE PAK SVOBODNĚ ROZHODNETE, JESTLI MÉ PRÁVNÍ SLUŽBY VYUŽIJETE, ČI NIKOLIV.

Sídlo

Korunní 1740/129, 130 00 Praha 3

Pobočka

Plhovská 340, 547 01 Náchod

Telefon

+420 607 060 064

ID datové schránky

rgdcrwg

n

Ev. č. ČAK

19588

IČO

09932577

k

DIČ

CZ8912273491

Číslo účtu

238339565/0600

© 2022 Mgr. Martin Hýbl, advokát

Advokát pro obchodní právo