Advokát pro rodinné právo

Zastoupím Vás v rozvodovém řízení a pomohu s majetkovým vypořádáním. Rovněž Vás zastoupím při řešení péče o děti či při stanovení výše výživného.
ak hýbl
advokát pro rodinné právo, rozvodový právník Praha

S čím vám pomohu

V rámci rodinného práva

  • Právní pomoc při mimosoudním řešení rodinných konfliktů
  • Zastupování v řízeních před soudy o úpravě péče o nezletilé, úpravě styku s dětmi či o stanovení výše výživného
  • Zastupování v řízení o zvýšení/snížení výživného
  • Zastupování v rozvodových řízeních
  • Manželské majetkové právo, zrušení/zúžení společného jmění manželů
  • Vypořádání společného jmění manželů
  • Dědická agenda, zastupování v dědickém řízení
  • Individuální poradenství v rodinněprávní problematice a v dědické agendě

Při zajištění služeb notáře úzce spolupracuji s notářskou kanceláří Mgr. Michaely Oswaldové v Praze.

osobní přístup advokáta

Osobní a lidský přístup

Spolehněte se na to, že se Vám budu věnovat osobně. Důvěra klienta v moji osobu je pro mě základem fungování kvalitní právní praxe.
smysluplná řešení - advokát praha

Smysluplná řešení

Snažím se nalézt taková řešení, která dávají smysl a jsou pro Vás ekonomicky a vnitřně přijatelná.

advokát dostupný nonstop praha

Dostupnost 24/7

Vím, že jsou situace, kdy je třeba řešit Vaše záležitosti okamžitě. Jsem Vám neustále k dispozici, ať už je to večer, o víkendu, či ve svátek.

Hledáte rozvodového právníka?

Rozvodový právník Praha & Náchod

Pracuji jako rozvodový právník v Praze a Náchodě. Neváhejte mě kontaktovat, pomohu vám nalézt vhodné řešení vaší situace a zároveň vás zastoupím v rozvodovém řízení před soudem.

Úvodní 15 min. konzultace zdarma

+420 607 060 064

Využijte úvodní 15 min. konzultaci zdarma

NEBOJTE SE MI NAPSAT ČI ZAVOLAT. ZA ÚVODNÍ 15 MINUTOVOU KONZULTACI SI NIC NEÚČTUJI. VY SE PAK SVOBODNĚ ROZHODNETE, JESTLI MÉ PRÁVNÍ SLUŽBY VYUŽIJETE, ČI NIKOLIV.

Sídlo

Korunní 1740/129, 130 00 Praha 3

Pobočka

Plhovská 340, 547 01 Náchod

Telefon

+420 607 060 064

ID datové schránky

rgdcrwg

n

Ev. č. ČAK

19588

IČO

09932577

k

DIČ

CZ8912273491

Číslo účtu

238339565/0600

© 2022 Mgr. Martin Hýbl, advokát

Advokát pro rodinné právo