Advokát pro správní a ústavní právo

Zastoupím Vás při uplatnění nároku na náhradu škody požadovanou po státu. Poskytnu Vám právní pomoc v řízeních před úřady a správními soudy. Zastoupím Vás v řízení před Ústavním soudem.
ak hýbl
ústavní právo advokát praha

S čím vám pomohu

V rámci správního a ústavního práva

  • Právní pomoc při uplatnění nároku na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím či nesprávným úředním postupem
  • Zastupování v řízeních před správními orgány (např. v přestupkovém řízení, ve stavebním řízení, v řízení před katastrálními úřady, v řízení o příspěvku na péči apod.)
  • Zastupování v řízeních před správními soudy
  • Právní pomoc územním samosprávným celkům ve věcech týkajících se výkonu veřejné správy
  • Sepsání a podání ústavní stížnosti, zastupování v řízení před Ústavním soudem
  • Individuální poradenství v oblasti práva správního a ústavního
osobní přístup advokáta

Osobní a lidský přístup

Spolehněte se na to, že se Vám budu věnovat osobně. Důvěra klienta v moji osobu je pro mě základem fungování kvalitní právní praxe.
smysluplná řešení - advokát praha

Smysluplná řešení

Snažím se nalézt taková řešení, která dávají smysl a jsou pro Vás ekonomicky a vnitřně přijatelná.

advokát dostupný nonstop praha

Dostupnost 24/7

Vím, že jsou situace, kdy je třeba řešit Vaše záležitosti okamžitě. Jsem Vám neustále k dispozici, ať už je to večer, o víkendu, či ve svátek.

Využijte úvodní 15 min. konzultaci zdarma

NEBOJTE SE MI NAPSAT ČI ZAVOLAT. ZA ÚVODNÍ 15 MINUTOVOU KONZULTACI SI NIC NEÚČTUJI. VY SE PAK SVOBODNĚ ROZHODNETE, JESTLI MÉ PRÁVNÍ SLUŽBY VYUŽIJETE, ČI NIKOLIV.

Sídlo

Korunní 1740/129, 130 00 Praha 3

Pobočka

Plhovská 340, 547 01 Náchod

Telefon

+420 607 060 064

ID datové schránky

rgdcrwg

n

Ev. č. ČAK

19588

IČO

09932577

k

DIČ

CZ8912273491

Číslo účtu

238339565/0600

© 2022 Mgr. Martin Hýbl, advokát

Advokát pro správní a ústavní právo