Advokát pro trestní právo

Poskytnu Vám odbornou právní pomoc, ať už jste na straně obviněného, či poškozeného.
ak hýbl
advokát trestní právo praha náchod

S čím vám pomohu

V rámci trestního práva

  • Obhajoba ve všech stádiích trestního řízení, a to jak fyzických, tak i právnických osob
  • Náhrada újmy způsobená nezákonným stíháním či vazbou
  • Právní pomoc v souvislosti s podáním vysvětlení, svědeckou výpovědí či při domovních prohlídkách
  • Sepsání trestních oznámení
  • Zastupování poškozených v trestním řízení v souvislosti s uplatněním nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy či na vydání bezdůvodného obohacení
  • Posouzení obchodních transakcí z pohledu trestního práva
  • Criminal compliance programy (CCP)
  • Individuální poradenství týkající se trestněprávní problematiky
osobní přístup advokáta

Osobní a lidský přístup

Spolehněte se na to, že se Vám budu věnovat osobně. Důvěra klienta v moji osobu je pro mě základem fungování kvalitní právní praxe.
smysluplná řešení - advokát praha

Smysluplná řešení

Snažím se nalézt taková řešení, která dávají smysl a jsou pro Vás ekonomicky a vnitřně přijatelná.

advokát dostupný nonstop praha

Dostupnost 24/7

Vím, že jsou situace, kdy je třeba řešit Vaše záležitosti okamžitě. Jsem Vám neustále k dispozici, ať už je to večer, o víkendu, či ve svátek.

Využijte úvodní 15 min. konzultaci zdarma

NEBOJTE SE MI NAPSAT ČI ZAVOLAT. ZA ÚVODNÍ 15 MINUTOVOU KONZULTACI SI NIC NEÚČTUJI. VY SE PAK SVOBODNĚ ROZHODNETE, JESTLI MÉ PRÁVNÍ SLUŽBY VYUŽIJETE, ČI NIKOLIV.

Sídlo

Korunní 1740/129, 130 00 Praha 3

Pobočka

Plhovská 340, 547 01 Náchod

Telefon

+420 607 060 064

ID datové schránky

rgdcrwg

n

Ev. č. ČAK

19588

IČO

09932577

k

DIČ

CZ8912273491

Číslo účtu

238339565/0600

© 2022 Mgr. Martin Hýbl, advokát

Advokát pro trestní právo