Advokát pro veřejné zakázky

Realizace veřejných zakázek pro zadavatele od A do Z. Právní pomoc poskytuji rovněž dodavatelům, kteří se ucházejí o veřejnou zakázku.
ak hýbl

S čím vám pomohu

V rámci veřejných zakázek

Pro zadavatele:

 

 • Komplexní realizace všech druhů zadávacích řízení
 • Příprava zadávací dokumentace
 • Zajištění uveřejnění veškerých formulářů v Úředním věstníku Evropské unie a ve Věstníku veřejných zakázek
 • Zajištění uveřejnění všech dokumentů na profilu zadavatele či jejich odeslání skrze profil zadavatele
 • Příprava dokumentů k odtajnění nabídek, posouzení podaných nabídek, příprava dokumentů k hodnocení nabídek, příprava výzev k objasnění/doplnění nabídek
 • Účast na zadavatelem ustanovených komisích za účelem řádného postupu v průběhu zadávacího řízení
 • Příprava dokumentů k výběru dodavatele či k vyloučení účastníka, příprava rozhodnutí o námitkách
 • Sepsání písemných zpráv, zajištění ukončení zadávacího řízení
 • Zastupování v řízení před ÚOHS či správními soudy
 • Individuální poradenství v oblasti práva veřejných zakázek

Pro dodavatele:

 

 • Právní pomoc při vytváření nabídek
 • Kontrola nabídek
 • Právní pomoc dodavatelům v rámci zadávacího řízení např. zpracování námitek, obrana proti postupu zadavatele apod.
 • Zastupování v řízení před ÚOHS či správními soudy
 • Individuální poradenství související s účastí dodavatele v zadávacích řízeních
advokát veřejné zakázky praha náchod
osobní přístup advokáta

Osobní a lidský přístup

Spolehněte se na to, že se Vám budu věnovat osobně. Důvěra klienta v moji osobu je pro mě základem fungování kvalitní právní praxe.
smysluplná řešení - advokát praha

Smysluplná řešení

Snažím se nalézt taková řešení, která dávají smysl a jsou pro Vás ekonomicky a vnitřně přijatelná.

advokát dostupný nonstop praha

Dostupnost 24/7

Vím, že jsou situace, kdy je třeba řešit Vaše záležitosti okamžitě. Jsem Vám neustále k dispozici, ať už je to večer, o víkendu, či ve svátek.

Využijte úvodní 15 min. konzultaci zdarma

NEBOJTE SE MI NAPSAT ČI ZAVOLAT. ZA ÚVODNÍ 15 MINUTOVOU KONZULTACI SI NIC NEÚČTUJI. VY SE PAK SVOBODNĚ ROZHODNETE, JESTLI MÉ PRÁVNÍ SLUŽBY VYUŽIJETE, ČI NIKOLIV.

Sídlo

Korunní 1740/129, 130 00 Praha 3

Pobočka

Plhovská 340, 547 01 Náchod

Telefon

+420 607 060 064

ID datové schránky

rgdcrwg

n

Ev. č. ČAK

19588

IČO

09932577

k

DIČ

CZ8912273491

Číslo účtu

238339565/0600

© 2022 Mgr. Martin Hýbl, advokát

Veřejné zakázky